Leitung

Leitung

Michi alias „Blitzbi“

Michi alias „Blitzbi“

Hauptleiter
Noé alias „Blöki“

Noé alias „Blöki“

Hauptleiter "Mitti"
Oliver alias „Goofy“

Oliver alias „Goofy“

Leiter
Livia alias „Ruwani“

Livia alias „Ruwani“

Leiterin
Tadeo alias „Balu“

Tadeo alias „Balu“

Leiter
Sandra alias „Curry“

Sandra alias „Curry“

Stv. Hauptleiterin
Nadine alias „Ärbsli“

Nadine alias „Ärbsli“

Leiterin
Tamara alias „Tigris“

Tamara alias „Tigris“

Leiterin
Lovis alias „Pilzli“

Lovis alias „Pilzli“

Minileiter
Luca alias „Pyro“

Luca alias „Pyro“

Minileiter
Aaron alias „Chritz“

Aaron alias „Chritz“

Minileiter
Leonie alias „Bögli“

Leonie alias „Bögli“

Minileiterin
Lisa alias „Pep“

Lisa alias „Pep“

Minileiterin
Hannah alias „Viva“

Hannah alias „Viva“

Minileiterin
Aino alias „Adagia“

Aino alias „Adagia“

Minileiterin

Timea